QUY ĐỊNH ĐĂNG TẢI NỘI DUNG - ASIA BUSINESS TRADE MATCH BANK

Khi bạn sử dụng ASIA BUSINESS TRADE MATCH BANK (sau đây gọi là "Trang web này") được kinh doanh thông qua Công ty TNHH Tư vấn INFT (sau đây gọi là "INFT"), vui lòng tuân thủ theo Quy tắc này khi đăng tải hoặc quảng cáo với bất kỳ hình thức nào trên trang web này. Để tránh những sai lầm hoặc hành vi không thỏa đáng sau đây để đảm bảo quyền đăng tải của bạn. Khi INFT phát hiện ra các vi phạm thì có quyền gỡ bỏ nội dung vi phạm, danh mục sản phẩm / dịch vụ và thậm chí đóng băng tất cả các quyền lợi của bạn đối với trang web, bao gồm cả quyền và lợi ích thành viên.

Điều 1. Thông tin Công ty

 • Ngụy tạo tài liệu công ty
  INFT sẽ đình chỉ hoặc đóng băng vĩnh viễn quyền đăng tải trang web của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn đối với giới thiệu công ty, quy mô công ty, doanh thu, thông tin chứng nhận, thông tin khách hàng và nhà cung cấp, thông tin giải thưởng, v.v..
 • Thông tin công ty không rõ ràng hoặc không đủ thông tin.
  Thông tin công ty không rõ ràng hoặc thông tin không đầy đủ sẽ ảnh hưởng đến cơ hội kinh doanh sản phẩm / dịch vụ của doanh nghiệp; Thông tin công ty đầy đủ phải bao gồm đúng địa chỉ công ty, thông tin liên hệ, nhãn hiệu, loại sản phẩm và thông tin cơ bản khác v.v.. Nếu bạn có đạt được giải thưởng và tài liệu chứng nhận sẽ có lợi hơn cho việc kết hợp và bán hàng kinh doanh.

Điều 2. Danh mục sản phẩm/dịch vụ

 • Danh mục hàng hóa / dịch vụ là bất hợp pháp hoặc bị hạn chế đăng tải
  Trang web này cấm đăng tải và mua bán hàng hóa / dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn theo quy định pháp luật của Nước Trung Hoa Dân Quốc hoặc quy định pháp luật của các quốc gia nơi sản phẩm được bán hoặc cung cấp dịch vụ nếu hàng hóa / dịch vụ thuộc trường hợp bất hợp pháp hoặc bị hạn chế đăng tải. Sau khi xác minh các người đăng thuộc trường hợp bất hợp pháp đăng tải thì INFT sẽ xóa vĩnh viễn danh mục, trường hợp nghiêm trọng sẽ đóng băng tất cả các quyền và lợi ích vĩnh viễn trang web này của bạn, bao gồm cả quyền và lợi ích thành viên.
 • Danh mục ngành hàng bị lỗi
  Sai ngành không có lợi cho việc kết hợp kinh doanh và bán hàng, và cũng có thể khiến người dùng của trang web này (sau đây gọi là "người dùng") hoặc người mua có trải nghiệm không tốt về trang web này. Nếu INFT phát hiện danh mục ngành hàng của bạn bị lỗi, bạn có thể xóa danh mục, Bạn có thể chọn đúng ngành hàng và sau đó đăng tải lại danh mục.
 • Tên sản phẩm / dịch vụ không phù hợp hoặc không chính xác
  Bạn nên đặt tên thích hợp và chính xác cho tên sản phẩm / dịch vụ để giúp người dùng hoặc người mua tìm thấy hàng hóa / dịch vụ của bạn một cách nhanh chóng và chính xác.
 • Lặp lại việc đăng tải
  Lặp lại đăng tải hình ảnh và nội dung sẽ dẫn đến đánh giá không tốt của người dùng. Nếu INFT phát hiện bạn lặp đi lặp nhiều lần đăng tải thì sẽ phát hành phiên bản trùng lặp sẽ xóa và cập nhật.
 • Nội dung thuyết minh ngắn và không rõ ràng
  Danh mục sản phẩm / dịch vụ nên chứa thông tin hợp lệ và đầy đủ. Danh mục có nội dung ngắn và không rõ ràng sẽ làm giảm đi đáng kể sự sẵn sàng khám phá của người dùng hoặc người mua.
 • Vấn đề của hình ảnh
  Bạn nên thiết lập nhiều hình ảnh rõ nét, đẹp cho danh mục của bạn. Hình ảnh có chất lượng kém và không có khả năng làm nổi bật cũng như đặc điểm của sản phẩm / dịch vụ sẽ khiến người dùng hoặc người mua mất đi cơ hội nghiên cứu thêm về hàng hóa / dịch vụ.
 • Danh mục của bạn có một trong các trường hợp sau, INFT sẽ xóa danh mục, bạn phải sửa đổi nó và sau đó kích hoạt lại:
  • Mô tả hàng hóa / dịch vụ không tuân thủ pháp luật hiện hành.
  • Nội dung không khớp với tiêu đề / hình ảnh của sản phẩm / dịch vụ.
  • Sao chép các bài viết từ các nhà cung cấp khác mà không có sự cho phép hợp pháp.
 • Danh mục của bạn có một trong những trường hợp sau: INFT ngoài đóng băng vĩnh viễn tất cả các quyền của bạn, bao gồm cả quyền và lợi ích thành viên:
  • Nội dung được phóng đại và không đúng sự thật, mang ý định đánh lừa người mua.
  • Phê phán và tấn công các nhà cung cấp khác.
  • Người mua báo cáo có vi phạm niềm tin, gian lận, lừa đảo và qua xác minh là có thật.
 • Danh mục của bạn có một trong các trường hợp sau, INFT sẽ xóa khỏi danh mục, bạn phải sửa đổi nó và sau đó đăng tải lại.
  • Hình ảnh sản phẩm / dịch vụ không tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về đăng quảng cáo.
  • Hình ảnh không phù hợp với tiêu đề / nội dung của sản phẩm / dịch vụ.
  • Hình ảnh sản phẩm / dịch vụ chứa các mặt hàng khác không liên quan, có thể gây sự hiểu lầm cho người mua.
  • Hình ảnh hàng hóa / dịch vụ không thực tế như sơ đồ, hình hoạt hình và hình trống.

Điều 3. Đăng tải mua bán sản phẩm/dịch vụ

 • Ấn định giá
  Giá của hàng hóa / dịch vụ phải phù hợp với giá thị trường bình thường. INFT sẽ không can thiệp vào việc ấn giá của bạn. Bạn nên kiểm tra xem giá của sản phẩm có bình thường không
 • Tự hủy bỏ đơn đặt hàng của người mua
  Nếu bạn phải hủy đơn hàng do các yếu tố như lỗi thiết lập giá, không có hàng, không giao hàng đúng hạn, v.v., bạn nên chủ động liên hệ với người mua và thông báo lý do, hủy đơn hàng sau khi hai bên đã thương lượng ổn thỏa. Nếu bạn có 3 lần chủ động tự hủy đơn và chưa liên lạc với người mua, INFT sẽ đóng băng vĩnh viễn quyền bán sản phẩm của bạn.

Điều 4. Không được tuyên truyền quảng cáo trang web đối thủ cạnh tranh của trang web này
Trên trang web công ty của bạn chứa thông tin công ty, liên kết trang chủ, hướng dẫn tùy chỉnh, tin tức công ty, danh mục sản phẩm, v.v., cũng như bất kỳ hình thức quảng cáo nào thông qua trang web này, bạn không được viết hoặc thiết lập các thông tin trang web của đối thủ cạnh tranh với trang web này. Nếu phát hiện, INFT sẽ điều chỉnh hoặc trực tiếp xóa bỏ nội dung không phù hợp và thậm chí tạm dừng tất cả các quyền đối với trang web của bạn, bao gồm cả lợi ích thành viên, cho đến khi được cải thiện.

Điều 5.
Nội dung này được lập bằng tiếng Trung phồn thể. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các phiên bản dịch của nội dung này và phiên bản tiếng Trung phồn thể thì sẽ áp dụng phiên bản tiếng Trung phồn thể.